ß
 
 
Home
Home
Home
Home
Home
 
 

E - BUSINESS HOTEL


ŘEŠENÍ E-COMMERZ PRO VÁŠ HOTEL, PENZIÓN, APARTMÁNY

Jsme specialisté v komercializaci turistických zařízení na internetu.

Zvyšujeme Váš prodej a zlepšujeme obchodní činnost hotelu.
Realizujeme akce prodeje pokojů hotelu a pracujeme jako obchodní oddělení hotelu.
Posilujeme e-commerz Vašeho Hotelu a soustavně vyhledáváme nové prodejní kanály.
Naše služby jsou určeny k posílení komerčního postavení na trhu a k začleňování nových prodejních kanálů, které se aktuálně objevují, s cílem zlepšit prodej a obchodní výsledky hotelu.

Základními činnostmi které vykonáváme pro Váš hotel jsou:

KOMERCIALIZACE HOTELU NA INTERNETU:

- Registrace Vašeho Hotelu do nejdůležitějších reservačních internetových   systémů a stránek on-line prodeje po celém světě. Tento prodejní kanál   vykazuje vysoký růst a je nutné si zajistit silnou pozici.

- Vyhledávání stále nových prodejních možností.

- Udržování a správa informací o hotelu na těchto
  internetových portálech

Vždy v souladu a v přímé komunikaci s vedením hotelu.

E-Business Hotel je nový koncept obchodu a naše služby     
vycházejí bez jakýchkoli nákladů pro hotel, což je dané 
zvýšením prodejů a zlepšením procenta obsazení ubytovací
kapacity hotelu. 


www.medianets.net