ß
 
 
Home
Home
Home
Home
Home
 
 

FRANCHISING SOLUTION

Služby a poradenství v oblasti mezinárodního franchisingového podnikání:

- Strategická analýza uvedení franchisingu na mezinárodní trhy
- Adaptace projektu franchisingového systému v zahraničí
- Poradenství při zpracování dokumentace potřebné ke vstupu na zahraniční trh - Komunikace v jazyce konkrétní země
- Poradenství a podpora v exportaci a expanzi franchisingových systémů
- Geografické plánování distribuce franchisy
- Lokalizace investorů, partnerů pro mezinárodní expanzi
- Lokalizace investorů a společníků v dané zemi nebo regionu
- Podpora ve výběru franchisora a franchisantů
- Asistence při přípravě smluv franchisy (Master franchising, joint ventures etc.)
- Podpora v strategiích marketingu
- Služby komunikace se systémem franchisy a poradenství investorům a
- franchisantům v jazyce dané země
- Kontakt franchisingového systému na zahraničním trhu