ß
 
 
Home
Home
Home
Home
Home
 
 

MARKETING SOLUTION

Mezinárodní poradenské a marketingové služby, podpora exportu:

- Internacionalizace produktů, služeb a projektů
- Mezinárodní projekty
- Poradenství, selekce vhodného výrobku, či služby pro export
- Poradenství při realizaci exportních aktivit
- Spolupráce při přípravě exportního záměru
- Realizace marketingových aktivit
- Výzkum a analýza trhu
- Správa komunikace se zahr. trhem, distributory a partnery v jazyce země
- Vytváření distribučních sítí a vyhledávání obchodních partnerů
- Uvedení produktů, služeb na trh
- Externí marketingové oddělení podniků - kontakt klienta pro zahraniční trh

 

 

 

 www.medianets.net